During the game (monitoring)

Před spuštěním lekce se přihlašte na Kurz.

Návrat do:Super Speaking Set > Metodologie