1. Sloveso BE a jeho užití v přítomném čase

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Základy anglické gramatiky od A do Z > Přítomné časy