11. Minulý čas prostý a průběhový (opakování a procvičování)

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Základy anglické gramatiky od A do Z > Minulé časy