14. Plánování budoucnosti pomocí will a (be) going to

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Základy anglické gramatiky od A do Z > Vyjadřování budoucnosti