15. Přítomný čas průběhový pro vyjadřování budoucnosti

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Základy anglické gramatiky od A do Z > Vyjadřování budoucnosti