16. Přítomný čas prostý pro vyjadřování budoucnosti

Please purchase the course before starting the lesson.

Back to: Základy anglické gramatiky od A do Z > Vyjadřování budoucnosti