5. Přítomný čas prostý a průběhový opakování a procvičování

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Základy anglické gramatiky od A do Z > Přítomné časy