6. Sloveso be a jeho užití v minulém čase

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Základy anglické gramatiky od A do Z > Minulé časy