16. Přítomný čas prostý pro vyjadřování budoucnosti

Před spuštěním lekce se přihlašte na Kurz.

Návrat do:Základy anglické gramatiky od A do Z > Vyjadřování budoucnosti