6. Sloveso be a jeho užití v minulém čase

Před spuštěním lekce se přihlašte na Kurz.

Návrat do:Základy anglické gramatiky od A do Z > Minulé časy