21. Can a Could + všeobecný úvod

Před spuštěním lekce se přihlašte na Kurz.

Návrat do:Základy anglické gramatiky od A do Z > Modální slovesa