1. Sloveso BE a jeho užití v přítomném čase

Před spuštěním lekce se přihlašte na Kurz.

Návrat do:Základy anglické gramatiky od A do Z > Přítomné časy